Ansættelsesret

Den ansættelsesretlige rådgivning hos DANDERS & MORE favner både rådgivning om ansættelser, udformning af kontrakter, bonusaftaler eller andre honoreringsordninger, såsom optionsaftaler, warrants eller fantomaktier. Vores team indenfor ansættelsesret håndterer også opsigelser og fratrædelsesaftaler for både virksomheder og ansatte, ligesom vi varetager korrespondancen for klienten, der er indklaget for eller ønsker at klage til Ligebehandlingsnævnet. At være i daglig kontakt med både arbejdsgivere og ansatte giver en væsentlig fordel og ikke mindst en særdeles god fornemmelse af, hvordan man skal bevæge sig sikkert igennem reglerne.

Ansættelsesretlige tvister

Ansættelsesretlige sager ender nogle gange som tvister, når forlig ikke har været en mulighed. Det kan være dyrt at træde skævt i ansættelsesretlig sammenhæng, og vi bistår


ved at håndtere processen og de strategiske overvejelser i forbindelse med ansættelsesretlige tvister, der både har økonomisk, men ofte også særdeles principiel betydning for vore klienter.

Kontaktpersoner

Majken Korsgaard

Majken Korsgaard

Titel: Partner

Specialeområder:
Ansættelsesret
Transaktioner
Bank- og Finansieringsret
IT-ret
Immaterialret

+45 2965 9327
mak@dandersmore.com