Fast ejendom og entreprise

DANDERS & MOREs team er specialister med solid og prøvet erfaring inden for køb og salg af fast ejendom såvel som entreprise og nybyggeri, og ikke mindst lejeret.

Vi kender betydningen af at være godt forberedt

DANDERS & MORE varetager alle aspekter inden for fast ejendom og entrepriseret. Vi deltager med vores klienter fra et meget tidligt stadie i processen, med henblik på kortlægning af muligheder og risici, samt planlægning af gennemførelse af store transaktioner. Når vi med vores klienter har lagt en plan for at gennemføre en købstransaktion, har vi også lagt strukturen for et senere salg. Det er vores mål, at når vores klienter får et godt tilbud, så skal klienten være i besiddelse af en struktur, der kan rykke hurtigt.

Hos DANDERS & MORE er vores klienter vores forretningspartnere og derfor er vores klienters succes vores succes. Vi sparer med vores klienter og lærer af vores klienter, samt lærer fra os. Kun ved tæt samarbejde og dialog med vores klienter samt forståelse for deres personlige ønsker, finder vi sammen de for klienten rigtige konstruktive løsninger på de ofte komplicerede problemstillinger og ikke mindst muligheder, der kan opstå ved køb, salg eller blot ejerskab af fast ejendom.

Grundig forberedelse er forudsætningen for alle vellykkede projekter, og vi lægger stor vægt på at kombinere vores juridiske ekspertise med dybdegående og personlig indsigt i klientens behov, ønsker og situation.

Det er vores opgave at skabe værdi for klienten. Vores klienter er professionelle og forventer med rette professionel håndtering af de forhold, som de betror os løsningen af. Den værdi leverer vi dagligt ved anvendelse af vores viden om både lokale og internationale forhold, men den afgørende faktor er det personlige engagement for klientens sag gennem hele processen.

”Being prepared is half the battle.”

Kontaktpersoner

Claus Abildstrøm

Claus Abildstrøm

Titel: Partner

Specialeområder:

M&A
Fast Ejendom

+45 4011 9121
cab@dandersmore.com
Sandra Bagger

Sandra Bagger

Titel: Advokat

Specialeområder:
Ejendomstransaktioner
Entrepriseret - Byggeri og Anlæg
Leasing- og finansieringsret
Kontrakter

+45 6011 7404
sab@dandersmore.com