Lejeret

En ejendom uden lejere er som et spil skak uden brikker – det bliver hurtigt kedeligt. DANDERS & MORE anvender dynamisk sine medarbejdere, der alle har praktisk erfaring inden for bolig- og erhvervslejemarkedet, til at belyse og skabe muligheder for anvendelse af ejendomme med henblik på at generere drift.

Vi kan vores lejerets ABC

Det er vores opgave som advokatfirma at lette vores klienters arbejde. Når vi angriber en ny lejeopgave, er det ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på lejemålet. Hele ejendommen, klientens og lejerens fremtidige mulige og umulige planer skal tænkes ind. Det drejer sig om forventningsafstemning og om grobunden for et godt og sundt kommercielt forhold, som lejeren og udlejeren skal leve med, og som praktisk skal kunne administreres længe efter vi har afsluttet vores arbejde.

Hos DANDERS & MORE er vi fokuserede på at juraen på bæredygtig vis skal imødekomme den kommercielle enighed, som lejer og udlejer har opnået – og ikke omvendt.

Vi lever for udviklingen af fast ejendom, både i bolig og erhvervssammenhæng, og vi har således præcis og praktisk kendskab til, hvordan investor når fra A til B i sine udviklings- og konverteringssager.

Vi arbejder dynamisk med alle lejeaspekter dels inden for boliger med omkostningsbestemte lejemål, gennemgribende forbedrede lejemål samt nyindrettede boliglejemål og dels erhvervslejemål herunder genforhandling, fraflytning, udvidelse samt ombygning.

Vi fører lejesager for huslejenævn og domstole, dog har vi for så vidt angår markedslejesager besluttet kun at repræsentere udlejer, for derved ikke at gå på kompromis med vores klienters behov.

Ude og hjemme igen

Vores klienter investerer i fast ejendom med forskellige profiler. Internationale institutionelle investorer har typisk en bagkant med investeringen, mens pensionskasser og mange private velhavere lægger en ”holdstrategi” for dagen.

De lejekontrakter vi samarbejder om, skal imødekomme disse behov og være fleksible i forhold til en fremtidig udvikling og ejer af ejendommen. Særligt i erhvervsforhold er det væsentligt, at den til enhver tid værende ejer skal kunne udvikle sin ejendom, uden at risikere tab på eksisterende lejemål. Hvad vindes på nye lejeforhold, skal ikke tabes på eksisterende.

Derfor har vi fokus på, at lejefastsættelse og udgiftsfordeling skal være variabel og fastsat på variable fordelingsprincipper, således at der ikke opstår læk i udlejers driftsregnskaber og udlejer til sidst ender med at skulle betale for andres forbrug. Manglende dækning af driftsudgifter påvirker om noget en ejendoms værdi, og skaber unødige og forsinkende tvister i en transaktionsproces.

Kontaktpersoner

Claus Abildstrøm

Claus Abildstrøm

Titel: Partner

Specialeområder:

M&A
Fast Ejendom

+45 4011 9121
cab@dandersmore.com