Transaktioner

Vi er ikke kun advokater, men også betroede forretningsrådgivere, som bistår klienterne med at lukke aftaler og håndtere komplekse transaktioner.

Vi ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger

Man kan følge i andres fodspor, eller man kan træde sine egne og gå først ind i nye territorier. Hos DANDERS & MORE søger vi konstant nye forretningsveje i samarbejde med vores klienter – og tilpasser vores juridiske færdigheder til klientens forretningsmål.

 

Vi indgår som sparringspartner og rådgiver i forbindelse med kapitalmarkedstransaktioner og transaktioner inden for fast ejendom samt på området forM&A, nationale og internationale virksomhedshandler og fusioner. Altid med fokus på at sikre optimale aftaler for vores klienter.

”We are driven to find answers where others fail”

Kontaktpersoner

Claus Abildstrøm

Claus Abildstrøm

Titel: Partner

Specialeområder:

M&A
Fast Ejendom

+45 4011 9121
cab@dandersmore.com
Majken Korsgaard

Majken Korsgaard

Titel: Partner

Specialeområder:
Ansættelsesret
Transaktioner
Bank- og Finansieringsret
IT-ret
Immaterialret

+45 2965 9327
mak@dandersmore.com
Philip Nyholm

Philip Nyholm

Titel: Partner

Specialeområder:
M&A
Corporate & Commercial
Life Science

+45 2011 8910
pn@dandersmore.com